Městská teplárenská společnost a. s. Litovel

Provoz


Hlavním posláním společnosti je výroba a distribuce tepla a elektřiny. Za tímto účelem provozuje Městská teplárenská společnost a. s. Litovel dva velké tepelné zdroje s výrobou elektřiny a řadu domovních kotelen.

Teplárna Uničovská
s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla

Teplárna Vítězná
s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla